ஜி.சிங் Vol 1 Issue 10 கொல்கத்தா 16-Jun-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 10 மும்பை 12-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 9 மும்பை 07-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 9 பெங்களூரு 05-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 8 பெங்களூரு 31-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 7 சென்னை 23-May-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 6 புவனேஸ்வரம் 20-May-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 6 ஹைதராபாத் 18-May-2017
மசுமா பர்மால் ஜாரிவால் Vol 1 Issue 4 ராஜ்கோட் 06-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 3 பெங்களூரு 29-Apr-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 2 கோயம்புத்தூர் 21-Apr-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 1 மும்பை 06-Mar-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 1 பெங்களூரு 14-Mar-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 1 பெங்களூரு 14-Mar-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 1 கோயம்புத்தூர் 15-Mar-2017
நரேந்திரா கௌசிக் Vol 1 Issue 1 புதுடெல்லி 15-Mar-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 1 கொல்கத்தா 17-Mar-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 1 கொல்கத்தா 17-Mar-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 1 கொல்கத்தா 17-Mar-2017
கவிதா கனன் சந்திரா Vol 1 Issue 1 வடோதரா 16-Mar-2017
  • Wednesday, February 26, 2020