ஜி.சிங் Vol 1 Issue 17 கொல்கத்தா 02-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 16 பாட்னா 29-Jul-2017
ப்ராச்சி பாரி Vol 1 Issue 16 புனே 24-Jul-2017
பிலால் ஹாண்டூ Vol 1 Issue 14 புது டெல்லி 11-Jul-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 13 ஹைதராபாத் 08-Jul-2017
ரெனிதா ரவீந்திரன் Vol 1 Issue 13 கோழிக்கோடு 03-Jul-2017
உதய் பாடகலிங்கம் Vol 1 Issue 12 சென்னை 01-Jul-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 ஈரோடு 23-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 சென்னை 21-Jun-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 10 கொல்கத்தா 16-Jun-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 10 மும்பை 12-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 9 மும்பை 07-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 9 பெங்களூரு 05-Jun-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 8 பெங்களூரு 31-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 7 சென்னை 23-May-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 6 புவனேஸ்வரம் 20-May-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 6 ஹைதராபாத் 18-May-2017
மசுமா பர்மால் ஜாரிவால் Vol 1 Issue 4 ராஜ்கோட் 06-May-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 3 பெங்களூரு 29-Apr-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 2 கோயம்புத்தூர் 21-Apr-2017
  • Wednesday, June 19, 2019