ஜி சிங் Vol 8 Issue 35 கொல்கத்தா 09-Sep-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 8 Issue 35 சென்னை 07-Sep-2017
ஜி சிங் Vol 8 Issue 34 பாட்னா 02-Sep-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 1 Issue 22 சென்னை 30-Aug-2017
எஸ்.சாய்நாத் Vol 1 Issue 21 ஹைதராபாத் 26-Aug-2017
பிலால் ஹாண்டூ Vol 1 Issue 20 புது டெல்லி 23-Aug-2017
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 1 Issue 19 சென்னை 19-Aug-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 19 பெங்களூரு 17-Aug-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 18 பெங்களூரு 11-Aug-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 18 பெங்களூரு 08-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 17 ராஞ்சி 05-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 17 கொல்கத்தா 02-Aug-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 16 பாட்னா 29-Jul-2017
ப்ராச்சி பாரி Vol 1 Issue 16 புனே 24-Jul-2017
பிலால் ஹாண்டூ Vol 1 Issue 14 புது டெல்லி 11-Jul-2017
அஜுலி துல்ஸயன் Vol 1 Issue 13 ஹைதராபாத் 08-Jul-2017
ரெனிதா ரவீந்திரன் Vol 1 Issue 13 கோழிக்கோடு 03-Jul-2017
உதய் பாடகலிங்கம் Vol 1 Issue 12 சென்னை 01-Jul-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 ஈரோடு 23-Jun-2017
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 11 சென்னை 21-Jun-2017
  • Wednesday, February 26, 2020