பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 37 சென்னை 18-Dec-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 36 மும்பை 15-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 36 கொல்கத்தா 11-Dec-2017
பார்தோ பர்மான் Vol 1 Issue 35 புதுடெல்லி 06-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 34 கட்டாக் 19-Nov-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 33 ராஞ்சி 17-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 32 மும்பை 12-Nov-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 32 பெங்களூரு 08-Nov-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 31 திருப்பூர் 05-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 29 மும்பை 25-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 28 கொல்கத்தா 19-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 27 ராஞ்சி 12-Oct-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 27 மும்பை 08-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 26 கொல்கத்தா 03-Oct-2017
பார்தோ பர்மான் Vol 1 Issue 26 டெல்லி 02-Oct-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 25 மும்பை 25-Sep-2017
பிலால் ஹாண்டு Vol 1 Issue 25 புதுடெல்லி 24-Sep-2017
சோமா பானர்ஜி Vol 1 Issue 24 மும்பை 21-Sep-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 24 பெங்களூரு 21-Sep-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 23 கொல்கத்தா 14-Sep-2017
  • Wednesday, February 26, 2020