மாசுமா பார்மால் ஜாரிவாலா Vol 2 Issue 4 ராஜ்கோட் 25-Jan-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 4 சென்னை 20-Jan-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 3 கொல்கத்தா 15-Jan-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 3 பெங்களூரு 13-Jan-2018
ஜி.சிங் Vol 2 Issue 2 புலியா, மேற்கு வங்கம் 08-Jan-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 2 கொல்கத்தா 05-Jan-2018
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 1 பெங்களூரு 02-Jan-2018
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 1 மும்பை 28-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 37 ஒடிசா 21-Dec-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 37 சென்னை 18-Dec-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 36 மும்பை 15-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 36 கொல்கத்தா 11-Dec-2017
பார்தோ பர்மான் Vol 1 Issue 35 புதுடெல்லி 06-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 34 கட்டாக் 19-Nov-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 33 ராஞ்சி 17-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 32 மும்பை 12-Nov-2017
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 32 பெங்களூரு 08-Nov-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 31 திருப்பூர் 05-Nov-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 29 மும்பை 25-Oct-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 28 கொல்கத்தா 19-Oct-2017
  • Wednesday, June 19, 2019