பி.சி. வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 8 அகமதாபாத் 22-Feb-2018
பார்தோ பர்மான் Vol 2 Issue 8 புதுடெல்லி 16-Feb-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 7 ஜாம்ஷெட்பூர் 11-Feb-2018
தேவன் லாட் Vol 2 Issue 7 மும்பை 09-Feb-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 6 புவனேஸ்வர் 05-Feb-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 6 ஜாம்ஷெட்பூர் 03-Feb-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 5 பெங்களூரு 31-Jan-2018
மாசுமா பார்மால் ஜாரிவாலா Vol 2 Issue 4 ராஜ்கோட் 25-Jan-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 4 சென்னை 20-Jan-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 3 கொல்கத்தா 15-Jan-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 3 பெங்களூரு 13-Jan-2018
ஜி.சிங் Vol 2 Issue 2 புலியா, மேற்கு வங்கம் 08-Jan-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 2 கொல்கத்தா 05-Jan-2018
உஷா பிரசாத் Vol 1 Issue 1 பெங்களூரு 02-Jan-2018
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 1 மும்பை 28-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 37 ஒடிசா 21-Dec-2017
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 37 சென்னை 18-Dec-2017
தேவன் லாட் Vol 1 Issue 36 மும்பை 15-Dec-2017
ஜி சிங் Vol 1 Issue 36 கொல்கத்தா 11-Dec-2017
பார்தோ பர்மான் Vol 1 Issue 35 புதுடெல்லி 06-Dec-2017
  • Sunday, October 20, 2019