பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 46 பெங்களூரு 15-Nov-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 45 பெங்களூரு 03-Nov-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 44 புதுடெல்லி 30-Oct-2018
நக்கீரன் கோபால் Vol 2 Issue 42 சென்னை 12-Oct-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 41 புதுடெல்லி 05-Oct-2018
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 2 Issue 39 சென்னை 21-Sep-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 38 புதுடெல்லி 15-Sep-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 37 சென்னை 08-Sep-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 36 புதுடெல்லி 03-Sep-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 35 கொல்கத்தா 25-Aug-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 33 புதுடெல்லி 11-Aug-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 32 புதுடெல்லி 04-Aug-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 30 கொல்கத்தா 21-Jul-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 29 சென்னை 13-Jul-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 28 புதுடெல்லி 06-Jul-2018
பி.சி.வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 27 சென்னை 29-Jun-2018
அன்வி மேத்தா Vol 2 Issue 26 புனே 23-Jun-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 25 புதுடெல்லி 16-Jun-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 24 புனே 08-Jun-2018
பிரனிதா ஜோனலாகெட்டா Vol 2 Issue 22 ஹைதராபாத் 26-May-2018
  • Tuesday, August 20, 2019