சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 7 புதுடெல்லி 21-Feb-2019
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 3 Issue 5 சென்னை 07-Feb-2019
ஜி சிங் Vol 3 Issue 4 கொல்கத்தா 28-Jan-2019
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 3 Issue 3 சென்னை 19-Jan-2019
ஷெல்லி விஷ்வஜித் Vol 2 Issue 53 புதுடெல்லி 31-Dec-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 51 குர்கான் 15-Dec-2018
ரீனா நாங்க்மைத்தம் Vol 2 Issue 48 இம்பால் 29-Nov-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 46 பெங்களூரு 15-Nov-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 45 பெங்களூரு 03-Nov-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 44 புதுடெல்லி 30-Oct-2018
நக்கீரன் கோபால் Vol 2 Issue 42 சென்னை 12-Oct-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 41 புதுடெல்லி 05-Oct-2018
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 2 Issue 39 சென்னை 21-Sep-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 38 புதுடெல்லி 15-Sep-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 37 சென்னை 08-Sep-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 36 புதுடெல்லி 03-Sep-2018
குருவிந்தர் சிங் Vol 2 Issue 35 கொல்கத்தா 25-Aug-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 33 புதுடெல்லி 11-Aug-2018
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 32 புதுடெல்லி 04-Aug-2018
ஜி சிங் Vol 2 Issue 30 கொல்கத்தா 21-Jul-2018
  • Wednesday, February 26, 2020