உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 39 பெங்களூரு 11-Oct-2019
பி சி வினோஜ்குமார் Vol 3 Issue 38 சென்னை 23-Sep-2019
உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 35 பெங்களூரு 09-Sep-2019
தேவன் லாட் Vol 3 Issue 32 மும்பை 17-Aug-2019
உஷா பிரசாத் Vol 3 Issue 29 பெங்களூரு 26-Jul-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 27 புதுடெல்லி 12-Jul-2019
ராதிகா சுதாகர் Vol 3 Issue 25 சென்னை 27-Jun-2019
சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 3 Issue 24 புதுடெல்லி 15-Jun-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 21 புதுடெல்லி 28-May-2019
குர்விந்தர் சிங் Vol 3 Issue 19 கிரித்(ஜார்க்கண்ட்) 16-May-2019
அன்வி மேத்தா Vol 3 Issue 18 புனே 04-May-2019
குர்விந்தர் சிங் Vol 3 Issue 16 கொல்கத்தா 20-Apr-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 14 புதுடெல்லி 12-Apr-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 13 புதுடெல்லி 30-Mar-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 12 புதுடெல்லி 22-Mar-2019
குருவிந்தர் சிங் Vol 3 Issue 9 கொல்கத்தா 07-Mar-2019
சோபியா டேனிஷ்கான் Vol 3 Issue 7 புதுடெல்லி 21-Feb-2019
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 3 Issue 5 சென்னை 07-Feb-2019
ஜி சிங் Vol 3 Issue 4 கொல்கத்தா 28-Jan-2019
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 3 Issue 3 சென்னை 19-Jan-2019
  • Sunday, October 20, 2019