சோபியா டேனிஷ் கான் Vol 2 Issue 31 புதுடெல்லி 28-Jul-2018
உஷா பிரசாத் Vol 2 Issue 23 பெங்களூரு 01-Jun-2018
பி சி வினோஜ் குமார் Vol 2 Issue 17 கோயம்புத்தூர் 24-Apr-2018
தேவன் லாட் Vol 2 Issue 10 சூரத் 03-Mar-2018
பி.சி. வினோஜ்குமார் Vol 1 Issue 15 சென்னை 21-Jul-2017
ராதிகா கிரி Vol 1 Issue 9 சென்னை 08-Jun-2017
ஜி.சிங் Vol 1 Issue 1 கொல்கத்தா 13-Apr-2017
  • Tuesday, April 07, 2020